mr. Dirk-Jan Westra

Dirk-Jan Westra

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Ekspertise

Dirk-Jan besteget in grut part fan syn tiid oan de soarch. Ien dei yn ‘e wike is Dirk-Jan detasjearre by in grutte soarchynstelling yn Noard-Nederlân. Hy is dan sparringpartner fan direksje en it management. Dirk-Jan is dan ek bekend mei de komplekse regeljouwing fan de soarch. Yn de soarch komt Dirk-Jan geregeld fraachstikken op it mêd fan oanbesteging en bou en fêst goed tsjin. Syn kennis en ûnderfining op dy gebieten komme him goed fan pas.

Dirk-Jan is spesjalisearre yn it arbeidsrjocht. It arbeidsrjocht past hy net allinnich ta foar syn opdrachtjouwers yn de soarch en wolwêzen, mar ek foar oare kliïnten. Oft Dirk-Jan no de wurkjouwer of de wurknimmer bystiet, it giet him altyd om it bêste resultaat.

Opliedings

  • Nederlânsk rjocht oan de Rijksuniversiteit Groningen (haadrjochting privaatrjocht)
  • Beëdige as advokaat yn 2006

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok