Bou en fêst goed

As jo bouwe sille as oannimmer of opdrachtjouwer, as jo ûntwikkelje sille as projektûntwikkeler, ûntwikkeljende oannimmer of gemeente, as jo ûnreplik goed keapje of ferkeapje, hawwe jo te krijen mei juridyske fragen. De spesjalisten fan it sektorteam bou en fêst goed kenne net allinnich de regels, mar kenne ek jo praktyk.

Advocaten bou en fêst goed

Thema's

Advocaten bou en fêst goed

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Alle advocaten

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok