Oerheid en ûnderwiis

De advokaten fan it sektorteam oerheid en ûnderwiis hawwe in soad ûnderfining mei juridyske bystân oan oerheden. Sy kenne net allinnich wet- en regeljouwing, mar witte ek fan it politike spektrum dêr’t oerheden binnen operearje moatte.

Yn it ûnderwiis is it nea in deade boel. It ûnderwiis is gauris ûnderwerp fan it politike en publike debat. It ûnderwiis wurdt hieltyd mear bedriuwsmjittich organisearre, dêr’t krapte fan middelen twinge ta it meitsjen fan in kar. De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten hawwe in soad ûnderfining mei tsjinstferliening oan (grutte) ûnderwiisynstellings. In protte skoalmienskippen hawwe sy as kliïnt wolkom hjitte meien.

Advokaten oerheid en ûnderwiis

Tema's

Advokaten oerheid en ûnderwiis

Ivo van der Meer

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok