Fallissemintsferslaggen

Fan de fallisseminten dêr’t ien fan ús advokaten as kurator hannelet, wurde hjir de ferslaggen publisearre. It meast resinte fallissemint stiet boppe oan. Utsein in pear âldere ferslaggen jildt dat alinnich foar fallisseminten útsprutsen nei 1 jannewaris 2004. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de oangeande kurator of mei ús administrateur fallisseminten, Eelke Heidinga.

Klik op "Bedriuwsnamme" om ûndersteande list op alfabetyske folchoarder sjen te litten.

Lopende faillissementen

Naam Curator Faillissement uitgesproken
S. Wierda Transporten B.V.
Cynthia Grondsma 16-07-2019
Ontzorgd Verhuizen B.V.
Rudolf Knegtering 20-06-2019
Tankstation Exploitatie Noord-Nederland B.V.
Rudolf Knegtering 18-01-2019
IDC Group B.V.
Cynthia Grondsma 08-01-2019
Woodconstruct B.V.
Cynthia Grondsma 18-12-2018
Eelze Struiksma h.o.d.n. Glesservice Ealse Struiksma
Rudolf Knegtering 11-09-2018
Budgetmasters, Budget Belastingadviseurs, Nextra, Wintmee, Flext People, Pietersen Business Consultants, Pietersen Belastingadviseurs, etc.
Cynthia Grondsma 14-08-2018
Sauna Instituut Westenberg
Rudolf Knegtering 17-07-2018
Bruidsmode Joan Leeuwarden B.V.
Cynthia Grondsma 05-06-2018
Keuken- en Sanitair Centrum Van der Laan B.V.
Cynthia Grondsma 27-03-2018
CMS Constructie Montage Service vof
Adriaan Geense 15-11-2017
Westra Marketing & More B.V. (h.o.d.n. Handel en Bouwonderneming Westra)
Rudolf Knegtering 31-10-2017
Fiskhûske B.V.
Rudolf Knegtering 13-06-2017
Watersportwinkel Het Anker
Cynthia Grondsma 09-05-2017
Zwart Schoenen en Schoenreparatie v.o.f.
Rudolf Knegtering 20-09-2016
Hoeksma Holding B.V.
Rudolf Knegtering 16-08-2016
FiliCare Zorggroep B.V.
Rudolf Knegtering 07-06-2016
Fries Basis Beheer B.V.
Adriaan Geense 15-03-2016
De Swemmer B.V.
Adriaan Geense 10-02-2016
Strametco B.V.
Cynthia Grondsma 19-01-2016
Hogenhuis B.V.
Cynthia Grondsma 04-08-2015
Hoeksma Gritstraal en coatingbedrijf B.V.
Rudolf Knegtering 31-03-2015
Hoeksma Franeker B.V.
Rudolf Knegtering 31-03-2015
Comfort Beheer B.V.
Cynthia Grondsma 27-08-2013
Van der Meij:
- D. van der Meij Beheer B.V.
Rudolf Knegtering 23-07-2013
- Tankstation Ferwert B.V.
Rudolf Knegtering 30-07-2013
- Autobedrijf Van der Meij B.V.
Rudolf Knegtering 30-07-2013
- Autoschade Ferwert B.V.
Rudolf Knegtering 20-08-2013
- Van der Meij Pensioen B.V.
Rudolf Knegtering 03-12-2013
- Van der Meij Lease B.V.
Rudolf Knegtering 03-12-2013
- Van der Meij Vastgoed B.V.
Rudolf Knegtering 30-07-2013
Langhout I:
- Langhout Vastgoedzorg B.V.
Cynthia Grondsma 18-12-2012
- Langhout Groep Beheer B.V.
Cynthia Grondsma 08-01-2013
- Langhout Bouwmontage en Folietechniek B.V.
Cynthia Grondsma 12-02-2013
- Langhout Jildert Venema Heerenveen B.V.
Cynthia Grondsma 12-02-2013
- Laheco B.V.
Cynthia Grondsma 25-02-2014
Exploitatiemaatschappij Paal Acht B.V.
Rudolf Knegtering 18-10-2011
Betelgeuze B.V.
Adriaan Geense 14-08-2006

Afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok