Jo juridysk gewisse

De advokaten by Rotshuizen Geense Advocaten sjogge treflike juridyske kennis fan de ferskate rjochtsgebieten as fanselssprekkend. Wy stribje dernei om it juridysk gewisse te wêzen fan ús kliïnten. Mei tank oan de kennis fan wat der spilet yn jo brânzje binne wy by steat mei jo de goede rjochting te bepalen foar jo organisaasje.

Us folsleine profyl

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fallisseminten Wurk Famylje Strafrjocht Ynternasjonaal

Advokaten

Adriaan Geense

Fallisseminten
Soarch en wolwêzen
Ûndernimme
Wurk

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Wurk
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Fallisseminten
Bou en fêst goed
Ûndernimme
Kultuer en natuer
Appartemintsrjocht

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Minke Hoelen

Famylje

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Soarch en wolwêzen
Oanbestegings
Wurk
Appartemintsrjocht

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Kommersjele (fer)hier
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

Hilde Terpstra

Kontrakten en skea
Fallisseminten
Ûndernimme
Strafrjocht

Marlijn Groenewegen

Oerheid en ûnderwiis
Bestjoersrjocht
Fallisseminten
Kontrakten en skea
Strafrjocht

Willemijn Kuper

Kontrakten en skea
Wurk
Ûndernimme
Fallisseminten

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Bestjoersrjocht

Alle advokaten

Dizze webside brûkt cookies Ok