Mr. Willemijn Kuper

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Willemijn Kuper

Expertise

Willemijn is werkzaam in de algemene civiele praktijk. Zij adviseert zowel particulieren als bedrijven en staat hen zo nodig in rechte bij. Voordat Willemijn advocaat werd bij Rotshuizen Geense Advocaten, is zij werkzaam geweest bij de Rechtbank Midden-Nederland en bij advocatenkantoren in Amsterdam en Almere. De kennis en ervaring die zij daar heeft opgedaan, zet zij voor haar cliënten in. Door haar eerdere werkervaring is Willemijn in staat om zaken vanuit verschillende invalshoeken te belichten en hierbij mogelijkheden te zien die anderen over het hoofd zien. Willemijn zoekt altijd naar de beste oplossing voor haar cliënt.

Opleidingen

  • Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht
  • Beëdigd als advocaat in 2015
  • Leergang Insolventierecht voor Curatoren 2018, cum laude

Nevenfuncties/Lidmaatschappen

  • Vicevoorzitter Stichting Tûmba
  • Secretaris Jonge Balie Friesland 
  • Rotaract Leeuwarden
  • Commerciële Club Leeuwarden

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Minke Hoelen

Famylje

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok