Mr. Wim Bulthuis

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Wim Bulthuis

Expertise

Wim Bulthuis is spesjalisearre yn it sivile bourjocht en yn it oanbestegingsrjocht. In protte oannimmers witte it paad nei Wim te finen. Foar harren is hy de trusted advisor. De ûnderfining dy’t Wim opdien hat as bedriuwsjurist by in grut mondiaal yngenieursburo komt him dêrby goed fan pas.

As oanbestegingsrjochtspesjalist wurket Wim net allinnich foar oanbesteegjende tsjinsten en marktpartijen yn de bousektor. Wim stiet ek oanbesteegjende tsjinsten en soarchynstellings by ynkeapprojekten en oanbestegingsprosedueres.

Wim siket by foarkar nei de meast praktyske oplossing. Yn ‘e regel wurdt dêrmei de doelstelling fan syn kliïnt it snelst behelle. Mar as it nedich is wurdt der prosedearre. Wim hat in protte ûnderfining mei prosedures by de rjochtbank likegoed as by de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Opliedings

  • Nederlânsk rjocht oan de Rijksuniversiteit Groningen (haadrjochting privaat- en strafrjocht)
  • Beëdige as advokaat yn 1997

Nevenfunksjes/lidmaatskippen

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok