Privacy en cookies

Rotshuizen Geense Advocaten vindt uw privacy belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige (inter)nationale toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn opgenomen in deze privacy- en onze cookieverklaring. Rotshuizen Geense Advocaten behoudt zich het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Bekijk daarom regelmatig dit gedeelte van onze website.

Doeleinden verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens

Rotshuizen Geense Advocaten verzamelt enkel persoonsgegevens die u hebt opgegeven bij het bezoeken van onze website. U kunt uw persoonsgegevens opgeven wanneer u informatie of diensten bij ons aanvraagt, u aanmeldt voor een congres, workshop of ander evenement of wanneer u solliciteert voor een baan of stage bij ons kantoor. Wanneer u ons een e-mail stuurt, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend om te reageren op de inhoud van uw e-mail. Schrijft u zich in voor het ontvangen van een nieuwsbrief of deelname aan een congres, workshop of ander evenement, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief toe te sturen, dan wel u te registreren als deelnemer aan het betreffende evenement. Wij kunnen u in het kader van onze commerciële relatie ook nieuwsbrieven of uitnodigingen voor bepaalde door ons kantoor georganiseerde evenementen toesturen. Onze website biedt u ook de mogelijkheid om online te solliciteren, in welk verband uw persoonsgegevens eveneens door ons worden verwerkt. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken indien dit noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening en wanneer dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In alle gevallen zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Beveiliging

Rotshuizen Geense Advocaten realiseert zich dat uw persoonsgegevens waardevol zijn.  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij hanteren wij algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Personen die namens Rotshuizen Geense Advocaten toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Cookies

Rotshuizen Geense Advocaten maakt op deze website gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw gebruiksgemak te vergroten. Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan onze website op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).

Wanneer u een taalkeuze maakt (Nederlandstalig, Engelstalig of Friestalig) plaatsen wij een cookie om onze website in de door u gekozen taal te tonen. Deze cookie wordt een jaar bewaard op uw computer of mobiele apparatuur om te voorkomen dat u uw taalkeuze steeds weer opnieuw moet invoeren wanneer u onze website weer bezoekt. Wij plaatsen ook functionele cookies, onder meer in het kader van de beveiliging van de website en de bezoeker. Dit zijn zogenaamde sessie cookies. Door deze cookies kunnen wij zien welke onderdelen van onze website uw met uw bezoek hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij onze dienst zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Deze sessie cookies zijn tijdelijk van aard en worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit na het bezoek aan onze website.

Wij maken eveneens gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. Om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Daarmee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd, onder meer om na te gaan hoeveel personen onze website bezoeken en in welke pagina's van onze website die bezoekers zijn geïnteresseerd. Wij maken gebruik van deze Google Analytics om onze website en dienstverlening te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de duur van uw sessie en twee jaar.

De informatie die Google Analytics verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van gegevens door Google en/of andere derden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Op www.google.com/analytics/learn/privacy.html?rd=2 kunt u meer lezen over Google Analytics.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van niet functionele cookies, dus voor Google Analytics en ook ten behoeve van uw taalvoorkeur. Indien u geen toestemming geeft kunt u onze website nog steeds bezoeken. Wij plaatsen in dat geval nog wel functionele cookies en wanneer u alsnog een taalkeuze maakt of artikelen/pagina's wilt delen, worden ook de daarbij behorende cookies geplaatst. Aan de hand van een cookie registreren wij  of u al dan niet toestemming heeft gegeven voor niet functionele cookies. Deze cookie wordt een jaar bewaard. Daarbij wordt ook uw IP adres door ons bewaard, alsmede de datum en het tijdstip van uw toestemming.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Indien u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van de niet functionele cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zal bij uw volgende bezoek aan onze website opnieuw uw toestemming worden gevraagd. De meeste webbrowsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, dan wel dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies over de cookie instellingen van uw browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten

U heeft het recht Rotshuizen Geense Advocaten te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren of te verwijderen. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen on u adequaat te identificeren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen.

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok