Kultuer en natuer

De advokaten fan it sektorteam kultuer en natuer bejouwe harren yn in echte nichemerk. De Europese en nasjonale regeljouwing is sa spesifyk dat spesjalistyske kennis perfoarst needsaak is. De subsydzjeregeljouwing is ek kompleks en oanhelle mei politike kar. Der is altyd beweging.

De spesjalisten fan it sektorteam kultuer en natuer kenne harren fak. Sy kenne de regeljouwing en it politike spektrum dêr’t de regeljouwing yn ûntwikkele wurdt. Dêrnjonken hawwe sy persoanlike affiniteit mei kultuer en natuer dy’t harren by steat stelle jo as kliïnt optimaal by te stean.

Advokaten kultuer en natuer

Tema's

Advokaten kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok