Kultuer en natuer

De advokaten fan it sektorteam kultuer en natuer bejouwe harren yn in echte nichemerk. De Europese en nasjonale regeljouwing is sa spesifyk dat spesjalistyske kennis perfoarst needsaak is. De subsydzjeregeljouwing is ek kompleks en oanhelle mei politike kar. Der is altyd beweging.

De spesjalisten fan it sektorteam kultuer en natuer kenne harren fak. Sy kenne de regeljouwing en it politike spektrum dêr’t de regeljouwing yn ûntwikkele wurdt. Dêrnjonken hawwe sy persoanlike affiniteit mei kultuer en natuer dy’t harren by steat stelle jo as kliïnt optimaal by te stean.

Advokaten kultuer en natuer

Tema's

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fallisseminten Wurk Famylje Strafrjocht Ynternasjonaal

Advokaten kultuer en natuer

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Alle advokaten

Dizze webside brûkt cookies Ok