IT-recht

De ontwikkelingen in de IT volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Door deze snelle groei ligt de IT-sector onder een vergrootglas. Hierdoor is ook vanuit de juridische wereld volop aandacht voor deze sector.

Binnen ondernemingen en instellingen speelt het IT-recht een steeds belangrijkere rol. Vragenstukken die bijvoorbeeld spelen zijn: is een elektronische handtekening geldig? Wij leiden schade door een softwarefout, kan ik deze schade verhalen op de softwareleverancier? Wij hebben te maken gehad met factuurfraude, wat zijn onze rechten? Waar dienen wij rekening mee te houden bij het verkopen van producten op internet?

Onze IT-advocaten kunnen u onder meer helpen en bijstaan met:

  • vragen over privacy en de verwerking van persoonsgegevens
  • het opstellen van en adviseren over IT-contracten, zoals licentieovereenkomsten, service level agreements (SLA), softwareovereenkomsten, verwerkersovereenkomsten en escrow-overeenkomsten.
  • vraagstukken over internet, zoals e-commerce, digitale algemene voorwaarden en (consumenten)koop op afstand
  • IT-geschillen
  • cybercrime, zoals factuurfraude, hacking en DDoS-aanvallen

De advocaten van Rotshuizen Geense houden de snelle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Door hun actuele kennis en ervaring kunnen zij met u meedenken, adviseren en hebben zij antwoord op al uw IT-rechtelijke vragen.

Daarnaast spelen op internet ook vele vraagstukken over het intellectuele eigendomsrecht. Ook op dit gebied zijn onze advocaten thuis. Zie meer hierover op intellectueel eigendom.

Advokaat IT-recht

Advokaat IT-recht

Aimée Tjalma

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Famylje Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok