Mediation

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie, een burenruzie, een geschil tussen gemeente en burger of een conflict met een zakelijke relatie, kan mediation de uitkomst bieden.

Mediation is het onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) in gesprek gaan met de partij waarmee je een conflict hebt, om samen tot een oplossing te komen. Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig, zorgt voor rust en structuur in de gesprekken en zoekt met partijen naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Ook in de rechtspraak worden partijen steeds vaker doorverwezen naar een mediator.

Ivo van der Meer is sinds oktober 2021 gediplomeerd mediator. Mocht u een geschil hebben waarbij u denkt dat mediation de uitkomst kan bieden, neem dan gerust contact op voor vrijblijvende informatie.  

Advokaat Mediation

Tema's en sektoren

Advokaat Mediation

Ivo van der Meer

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok