Europeeske en Nederlânske oanbestegings

Oerheden en oare oanbesteegjende tsjinsten moatte oerheidsopdrachten mei in oanbestegingsproseduere yn ‘e merk sette. Ofhinklik fan de wearde fan de opdracht moat dat barre troch in Europeeske of nasjonale oanbestegingsproseduere. It oanbestegingsrjocht kriget hieltyd mear belangstelling en de Europeeske en nasjonale regeljouwing wiziget geregeld.

De spesjalisten fan it sektorteam bou en fêst goed kinne jo as oanbesteger, mar ek as ynskriuwer, winner of ferliezer advisearje en as it nedich is, bystean yn de juridyske proseduere. 

Advocaten aanbestedingsrecht Wim Bulthuis en Rudolf Knegtering

Advokaten oanbestegings

Sektor

Advokaten oanbestegings

Wim Bulthuis

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok