Fallissemint Combi-Trans B.V.

Op 25 Jul 2023 is door de rechtbank uitgesproken het faillissement van Combi-Trans B.V. As kurator by de ôfwikkeling fan dit fallissemint hannelet ús advokaat mr. Rudolf Knegtering.

Faillissementsverslagen lezen

Jo foardering yntsjinje

Hawwe jo in foardering oangeande it fallissemint fan Combi-Trans B.V.?
Jo kinne dat ienfâldich online kenber meitsje oan de kurator

Foardering yntsjinje

Mear rinnende fallisseminten

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok