Fallissemint STG RiverCruise B.V.

Op 17 Mai 2022 is door de rechtbank uitgesproken het faillissement van STG RiverCruise B.V. As kurator by de ôfwikkeling fan dit fallissemint hannelet ús advokaat mr. Rudolf Knegtering.

Faillissementsverslagen lezen

Mear rinnende fallisseminten

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok