âlderensoarch

De invoering van de Wmo heeft grote gevolgen. Voor zowel ouderen als ook voor hen die werkzaam zijn in de zorg. Zo hebben sommige ouderen niet langer recht op een intramuraal verblijf in een instelling. Daarnaast geldt dat zorginstellingen moeten reorganiseren met soms ingrijpende personele consequenties.

Met hun kennis van het arbeidsrecht én hun kennis van de zorg kunnen de specialisten van Rotshuizen Geense Advocaten instellingen bijstaan in dit proces. Bijvoorbeeld als zich moeilijkheden voordoen bij de uitvoering van het sociaal plan, of hoe om te gaan met een ondernemingsraad. De ouderenzorg staat echter voor meer juridische uitdagingen. Bijvoorbeeld het combineren van zorg- en huurovereenkomst. Leegstand van vastgoed: vervreemding of herbestemmen? Ook voor deze kwesties kunt u bij ons terecht.

Advokaten âlderensoarch

Sektor

Advokaten âlderensoarch

Cynthia Grondsma

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok