Informatie over de nalatenschap

Hoe kom je aan informatie over de nalatenschap? Hoe kom je te weten wie de erfgenamen zijn en wie er mogen beschikken over de nalatenschap? Daartoe zijn er verschillende informatiemogelijkheden bij wet geregeld.

Allereerst is er het Centraal Testamentenregister om na te gaan of er een testament is gemaakt. Verder is er een boedelregister, waarin bijvoorbeeld staat of er een vereffenaar is benoemd.

De verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie over de nalatenschap mogen beschikken.

Een boedelbeschrijving geeft een beschrijving van de bezittingen en schulden van de erflater. De wet geeft aan verschillende personen, zoals de executeur, de vereffenaar en/of de bewindvoerder, de verplichting om een boedelbeschrijving te maken. In sommige gevallen moet de boedelbeschrijving ook ter inzage worden gelegd.

Zowel de executeur,de vereffenaar en de bewindvoerder hebben wettelijke informatieverplichtingen. De legitimaris en enkele andere personen hebben juist een expliciet bij wet bepaald recht op informatie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tine Liefke Wiersma.

Tema

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok