Fersekeringen

Het verzekeringsrecht heeft betrekking op het samenstel van rechten en plichten tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekerde. In de wet zijn bijzondere en dwingende regels voor verzekeringsovereenkomst opgenomen. Bijzondere bepalingen bestaan ten aanzien van de mededelingsplicht van de verzekerde jegens zijn verzekeraar, en er geldt voor het instellen van rechtsvorderingen een verkorte verjaringstermijn.

De advocaten van Rotshuizen Geense denken met u mee wanneer er een geschil is ontstaan ten aanzien van de (beroeps)aansprakelijkheids-, brand-, -inboedel,- reis- en arbeidsongeschiktheidverzekering.

Tema

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok