Foardering yntsjinje

Hawwe jo in foardering by in fallissemint dêr’t in kurator fan Rotshuizen Geense Advocaten hannelet? Mei help fan ûndersteand formulier kinne jo ienfâldich jo claim kenber meitsje by de kurator.

Allinnich konkurrente foarderings fia dit formulier

Fia dizze side kinne allinnich konkurrente foarderings yntsjinne wurde. Boelfoarderings en preferente foarderings kinne skriftlik of fia e-mail (faillissementen@RGAdvocaten.nl) yntsjinne wurde. Boelfoarderings binne oer it algemien foarderings dy’t ûntstien binne nei datum fallissemint, dus yn de boelperioade. Preferente foarderings binne oer it algemien foarderings fan de belestingtsjinst en UWV. Boelfoarderings en preferente foarderings hawwe foarrang op konkurrente foarderings.

Uw gegevens

Aanhef

Dit e-mailadres zal worden gebruikt voor correspondentie over uw vordering.
Als dit e-mailadres in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door.

(IBAN)

Dit IBAN-rekeningnummer zal worden gebruikt bij een uitkering aan concurrente crediteuren.
Als dit nummer in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door.

Uw vordering

Maak uw keuze

Als u meerdere vorderingen heeft, kunt u die bij elkaar optellen. Deze vorderingen moeten dan wel gelijkwaardig zijn, dus de rechten die u claimt (zie bij "Bijzondere bepalingen") moeten gelijk zijn. U kunt dan zelf een kenmerk aangeven dat wij in onze correspondentie zullen gebruiken. U dient wel alle facturen te uploaden.

Hoogte van uw vordering

(inclusief BTW)
(bij geen BTW hier 0 invullen)

Rente en incassokosten kunnen geclaimd worden als die bij de failliet zijn gedeclareerd - daartoe graag een bewijs uploaden samen met de factuur. Rente en incassokosten zullen door ons getoetst worden aan de BIK-staffel.

Bijzondere bepalingen

Wilt u beroep doen op eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of recht van retentie, vink dit dan hieronder aan.
U krijgt daarvan een bevestiging en de curator zal hierover contact met u opnemen.

Uw factuur

Van alle bovenvermelde bedragen de originele facturen uploaden. Geen aanmaningen of incasso-overzichten.

Algemene voorwaarden

Bij een beroep op bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud dient u hieronder de geldende algemene voorwaarden mee te sturen.


drempel om mensen en robots te onderscheiden

* = Verplicht veld

Deze website gebruikt cookies Ok