Beëindiging samenwoning

Bij de beëindiging van een samenwoning kan vaak volstaan worden met het in onderling overleg regelen van de boedel en inboedel voor zover er geen kinderen zijn. Hiervoor is geen rechter nodig. Dit betekent echter niet dat er geen moeilijkheden kunnen ontstaan.

Juist omdat er wettelijk veel minder is geregeld zijn er vaak belangrijke zaken te regelen bijvoorbeeld het gezag over de kinderen en een eventuele toedeling of verkoop van een gezamenlijke woning. Als beide ouders het gezamenlijk gezag hebben, moet volgens de wet een ouderschapsplan worden opgesteld.  Als u er samen niet uitkomt, kunt u de hulp van een advocaat inschakelen. 

Thema

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok